Bent u bereid één uur te investeren om de persoon te worden die u graag zou willen zijn?

 

Wist u dat volgens Robert Dilts, de echte uitdaging in het leven is om te kiezen, vasthouden en te werken aan intelligente, aanmoedigende en volledig krachtige overtuigingen. Nou ik geloof hem. Het herkennen en geloven in u eigen kunnen vormt de kern van uw zelfbeeld en zelfvertrouwen.

robert dilts

De grootste hindernis in het herkennen en ontwikkelen van uw natuurlijke vermogens in talenten en vaardigheden is angst: angst voor onzekerheid, angst om buiten uw comfortzone te treden en natuurlijk onzekerheid over uzelf.

U hoeft geen wetenschapper te zijn om te begrijpen dat deze angsten niet productief, maar zelfdestructief zijn en het u vermogens beperkt om een rijk en produktief leven te hebben. Dus hoe kunt u de angst in de ogen zien en weigeren dat deze angst de keuzes gaan regeren in uw leven?

Het antwoord ligt in het eenvoudig nemen van kleine stappen en dagelijks, bewuste keuzes te maken om nieuwe gewoonten te creëren. Hier treft u een handleiding aan die u laat zien hoe u uw verborgen talenten te gebruiken en een pad uit te stippelen naar een zinvol leven, in minder dan uur! De uitdaging is aan u.

A.   Om te beginnen heeft u een dagboek of een kladblok nodig. Dit zal vanaf vandaag uw “Discover, Develop & Grow boek” worden. Uw eerste les “Discover” is om te bepalen welke natuurlijke vermogens of talenten u vandaag bezit. Om dit te doen, creëer een “Discover Activiteiten lijst” door uzelf de volgende basisvragen te stellen en de antwoorden te noteren in uw “Werkboek”.


1. Wat is de passie in uw leven? (Wat hebt u altijd willen doen?)

2. Welke activiteiten in uw leven maken u blij en brengen u Joy?

3. Welke talenten zou u willen ontwikkelen?

4. Wat kon u vroeger als kind heel erg goed?


Schrijf alleen op wat direct in u naar boven komt. Daarnaast adviseer ik u niet meer dan 10 minuten te besteden aan deze 4 vragen.

Vervolgens evalueert u uw activiteitenlijst. Welke vaardigheden en talenten had u nodig of zouden nodig zijn om deze activiteiten uit te kunnen voeren. Hiermee bedoel ik het volgende; moest u als kind ooit energiek, zonder angst, competitief of creatief zijn om te participeren in een sport die u bedreef? Moet u nu een goede communicator zijn, integer en zorgzaam om uw gezin te managen en geruzie tussen uw kinderen te kunnen stoppen? Bent u de probleemoplosser en beslisser op kantoor? Bent u ambitieus en overtuigd als leider van uw afdeling? Hebt u zich zo aangepast om dat u makkelijk meebeweegt bij veranderingen? Zien uw buren u als een plezierige sociale coördinator?

Tijdens uw evaluatie: creëer een “vermogens lijst” op de volgende pagina. Dit is de fase “Develop”. Creëer een lijst door de vragen die hierboven gesteld zijn te beantwoorden en alle andere vragen waarvan u vindt dat die van belang zijn. Schrijf de antwoorden op en wees niet verbaasd als de lijst langer wordt dan u voor mogelijk had gehouden.

Nu, de tweede les is een eenvoudige opgave: kijk naar die groeiende lijst met vermogens. Achter elk item, schrijf de zin, “Ik ben (vul hier het vermogen in)”. Bijvoorbeeld, als u een “probleemoplosser” op de lijst hebt staan, schrijf dan de zin op, “Ik ben een probleemoplosser.”

Waarschijnlijk vraagt u uzelf af: "Waarom doe ik dit in hemelsnaam?" Terecht, en de reden is dat het eenvoudige statement “Ik ben” uw intenties (voornemens) en overtuigingen uiteenzet. Het verklaart uw zelfbeeld tav uw collega’s, uw vrienden, uw familie en de hele wereld en het laat u toe eigenaar te zijn van uw eigen vermogens die u hebt opgeschreven.

Op het moment dat u deze vermogens bezit, dan pas bent u in staat voorbij uw angsten te leven. (Waarom zou u bang zijn als u weet dat u toegewijd, plezierig, creatief en een goede communicator bent?) U bent nu in staat te kijken naar de hoogste visie van uw grootste aspiraties in plaats van uzelf te saboteren met onzekerheid en angst om te falen.


De volgende les in dit proces is om een “Persoonlijke prioriteitenlijst” te creëren. Om dit te doen, dient u uzelf een aantal basis vragen te stellen.


1. Wat zijn uw huidige prioriteiten? Is uw familie het meest belangrijk? Bent u op dit moment begaan met het versnellen van uw carrière?

2. Wat waardeert u het meest over uzelf en uw leven? Is eerlijkheid en integriteit heel belangrijk voor u?

3. Bent u meer gemotiveerd door status en aanzien of is het spiritualiteit of relaties?

4. Wie bewondert u het meeste in u leven en waarom? Welke waarden leiden hun gedrag? Bent u het hiermee eens? Wilt u dezelfde resultaten bereiken in u leven die zij in hun leven hebben bereikt?


U dient niet meer dan 10 minuten te besteden aan het beantwoorden van deze vragen. Waar het om gaat is de eerste reactie die in u op komt op te schrijven. Meestal is dit een authentieke respons, een respons van de persoon die u werkelijk bent.

Het is belangrijk om uw authentieke zelf te volgen, uw authentieke respons, omdat dit uw werkelijke waarden, overtuigingen en prioriteiten en principes weergeeft. Doordat u nu weet welke dit zijn heeft u een kaart gemaakt voor de toekomst. Deze mijlpalen dienen als benchmarks voor uw toekomstig succes en vormen de bakens van uw levensreis.

De laatste les is om uw huidige levenstijl vast te stellen. Gebruikt u uw vermogens en talenten om uw persoonlijke prioriteiten te bereiken? Stel uzelf deze vraag om daarachter te komen. Ook nu weer twijfel niet, maar schrijf op wat direct in u opkomt en besteed niet meer dan 10 minuten aan het beantwoorden van onderstaande vragen.


1. Besteedt u uw energie aan uw prioriteiten, waarden en principes?

2. Waar is het nodig om te hergroeperen, dus waar dient u een wijziging aan te brengen zodat u uw energie aan de juiste prioriteiten, waarden en
principes besteed?

3. Welke vaardigheden dient u opnieuw te leren, te verbeteren, of te verwerven om te zorgen dat u uw energie weer volledig besteed aan uw prioriteiten,
waarden en principes die voor u belangrijk zijn?

Opnieuw, schrijf deze antwoorden op in uw “Discover, Develop & Grow” werkboek. Dit is nu uw levenslessen werkboek geworden, uw tool om de huidige status te vermelden en het zal u helpen de toekomstige vooruitgang te meten.


Als u deze opdracht heeft uitgevoerd en u bent net als de 99% van de wereldpopulatie, dan zal u discrepanties vinden tussen waar u nu bent en waar u wilt zijn. U zult inconsistenties vinden tussen wat u waardeert in het leven en welke prioriteiten in uw leven nu belangrijk zijn en waar u uw energie nu aan besteed. Dit is natuurlijk en normaal. Iedereen van ons groeit, leert en verandert iedere dag. De vraag die uzelf kunt stellen is of u wilt groeien, leren en veranderen met een richting? Of wilt u geregeerd worden door u sociale omgeving? Wilt u eigenaar zijn van het doel van uw levensreis? Of wilt u een passagier zijn die voor de reis gaat maar niet weet waar die naar toe gaat?

Als u regisseur wilt zijn over uw richting en leiding neemt over uw levensweg, dan hoeft u eenvoudigweg constant te werken aan uw lessen uit uw werkboek.

Ga maar terug naar de laatste les. Welke discrepanties en inconsistenties heeft u gevonden? Zijn er vermogens die u dient te ontwikkelen, verbeteren of opnieuw te leren? Het ontwikkelen van uw natuurlijke vermogens in talenten kan net zo makkelijk zijn als iedere maand iets nieuws proberen?

Elke activiteit die u onderneemt dient in lijn te zijn met uw waarden, overtuigingen, prioriteiten en principes. U dient elke nieuwe activiteit op te schrijven in uw “Discover, Develop and Grow” werkboek en besteed speciaal aandacht aan de vermogens die u graag wilt verkrijgen, verbeteren of opnieuw leren. De laatste fase is de “Grow” fase waarin u de vermogens gaat concretiseren, bijvoorbeeld:

1. Om uw communicatie en netwerkvaardigheden te ontwikkelen, sluit u aan bij de lokale rotary- of businessclub.

2. Om uw zorgkwaliteiten en betrokkenheid te ontwikkelen, sluit u aan bij een plaatselijke vrijwilligerscentrale of een stichting.

3. Om te leren uw energie te focussen, leer karate, tai chi, chi gung of yoga.

4. Om uw creatieve vermogens te ontwikkelen, probeer te gaan schilderen, tekenen, schrijven, of tuinieren.

5. Om uw organisatievermogens te ontwikkelen, kies een gedeelte van uw kantoor of van uw huis dat u elke week gaat opruimen, structureren en reorganiseren.

6. Om uw time-management vermogens te ontwikkelen, creëer een compleet dag-, week- en maandschema en zorg ervoor dat u tijd vrijmaakt voor zelfontwikkeling.

Als u aan uw levenslessen op deze manier werkt, zult u merken dat iedere keer als u deze oefening afmaakt er steeds minder ruimte is tussen waar u nu bent en waar u wilt zijn. Er zal weinig discrepantie meer zijn tussen de persoon die u bent en de ...

PERSOON DIE U WILT ZIJN.

Als u trouw bent aan uw levenslessen en bewust keuzes maakt om in lijn met uw waarden, overtuigingen, prioriteiten en principes te leven, dan zal u een start maken uw leven volledig te leven met de beoogde resultaten. U zult talenten en vaardigheden aantreffen waarvan u niet wist dat u die had en u zult in staat zijn deze talenten te gebruiken om zakelijk en privé succes te hebben.

Ik wens u veel succes!

Dave Clifford